In NRC stond ooit een boeiend artikel over cultuurverschillen. Het liet zien dat wij eigenlijk een heel afwijkend volk zijn. Niet alleen door onze directheid; ook op veel andere punten staan Nederlanders aan de buitenkant van het spectrum.

Het mooie is dat we dat vanuit ons eigen perspectief natuurlijk anders ervaren: wij zijn normaal, de rest is raar.

Zo doen we dat ook vaak op de werkvloer.

Als we niet lekker met iemand samenwerken, wijten we dat vaak aan de ander.

We gaan er vanuit dat wij zelf de norm zijn, en dat het gedrag van de collega lastig is. Terwijl veel problemen gewoon voortkomen uit verschillen in aard, waarden, behoefte of communicatiestijl. En dát is dus een kwestie van perspectief, net als bij cultuur.

Als team helpt het om de verschillen te onderzoeken. Zo worden ze begrijpelijker, neutraler en je krijgt tools om handiger met elkaar om te gaan. Dat levert in mijn ervaring enorme eye openers op.

Persoonlijkheden in beeld

Er zijn veel goede manieren om de verschillen in beeld te brengen. Een mooi begin is om gewoon (aan de hand van een werkvorm) in gesprek te gaan over overtuigingen, kwaliteiten, energiegevers, waarden en achtergronden. Ik heb hier al beschreven hoe dit soort gesprekken veel inzicht geeft in levenshouding en de effecten hiervan in het werk.

Daarnaast kun je als handvat een model gebruiken dat structuur geeft aan de verschillen tussen mensen. Dit zijn mijn 3 favoriete persoonlijkheidsmodellen om met een team in te duiken. Uitgangspunt is altijd: het is een handvat voor een goed gesprek, geen harnas voor de rest van je leven. Mensen zijn altijd complexer dan een kleur of een type.

  • DISC: met vier voorkeursstijlen vrij simpel, maar een heel goede basis om elkaars stijl beter te begrijpen. Snel toe te passen en een mooie manier om globaal in gesprek te gaan over gedragsvoorkeuren en daaruit voortkomende kwaliteiten en uitdagingen in het team.
  • Belbin: onderscheidt negen teamrollen. Geeft inzicht in ieders natuurlijke rol in het team, en krachten en valkuilen. Mooie tool om te zien of het team divers genoeg is.
  • MBTI: met zestien persoonlijkheidstypen zeer gedetailleerd. Als jullie tijd kunnen investeren: een grote aanrader vanwege de breedte en waardevolle inzichten in drivers achter gedrag.

We helpen je graag om te bepalen welke aanpak past bij de situatie, fase en ontwikkeldoelen van jouw team.

Miriam Brouwer

maart 2016