Wonderlijk toch, hoe mákkelijk we kunnen benoemen wat er niet goed gaat op ons werk. We klagen er allemaal weleens over, dat lucht lekker op.

Maar als ik aan de slag ga met een team, weeg ik goed af hoeveel ruimte er nodig is om problemen te bespreken. Dat lost ze namelijk nog niet op.

Leren van wat goed gaat

Het hart luchten en het erkennen van zorgen is belangrijk, maar je kunt er ook in vastraken. Een doorbraak komt vaak, als ik teams help om op een totaal andere manier naar de situatie kijken. Door bewust een positieve bril op te zetten.

In elk team en organisatie gaan namelijk óók dingen goed, zijn er sterktes, successen, piekervaringen, best practises en ideeën. Door daar op te focussen, en te onderzoeken hoe je daar méér van kunt krijgen, krijg je een heel andere beweging. Mogelijkheden worden zichtbaar die daarvoor buiten beeld bleven.

De waarderende bril:  appreciative inquiry

De methode Appreciative Inquiry, ‘waarderend onderzoek’, geeft hiervoor handvatten. Deze methode wint aan populariteit en is op vrijwel elk thema toe te passen, waar ontwikkeling gewenst is. Denk aan cultuur, samenwerking, strategie.

Als team zet je vijf stappen:

1. Bepaal het thema van onderzoek

Formuleer dit positief. Dus niet: minder werkdruk. Wel: meer werkplezier; meer gefocust werken etc.

2. Onderzoek wanneer het al goed gaat

Wanneer was de gewenste situatie er al wél? Waardoor kwam dat, door welke elementen en succesfactoren?

3. Brainstorm: waar willen we méér van?

Maak het toekomstbeeld zo concreet mogelijk. Hoe ziet het er precies uit als we de succesfactoren verder uitbouwen?

4. Hoe realiseren we dat?

Bepaal welke concrete stappen je op korte termijn kan zetten in de goede richting. Wie gaat welke rol vervullen?

5. Leren van wat werkt

Experimenteer met nieuwe afspraken, gedrag en pilots. Blijf met elkaar onderzoeken wanneer het goed gaat en hoe dat verder versterkt kan worden.

Meer lezen?

Het artikel Kennismaken met waarderend onderzoeken van collega Arjan van Vembde legt deze methode nader uit.

Miriam Brouwer

februari 2018