stappenMet een team besluiten nemen kan lastig zijn. Voor je het weet zit je in een stapeling van meningen, verschuift de discussie naar hele andere thema’s of wordt er afgerond zonder besluit.

Groepsbesluitvorming stagneert door eigen beelden

Wat groepsbesluitvorming lastig maakt, is dat mensen vaak veel meer verschillen in informatie en perspectief, dan ze beseffen. Met dat eigen beeld van de situatie, hebben ze hun besluit al (grotendeels) genomen. Zo stappen ze het overleg binnen.

En dus mondt het gesprek uit in een stapeling van argumenten, elkaar willen overtuigen. Dan kan degene met de langste adem, de grootste mond of de meeste macht winnen. Anderen haken af, of kunnen niet meepraten, omdat zij juist een hoop informatie missen.

Stap voor stap naar een gedragen besluit

Betere en werkelijk gedragen besluiten neem je, door stap voor stap te gaan. Dat doe je met het BOB-model, een must voor elk team om te kennen.

BOB: in 3 stappen naar een gezamenlijk besluit

1. Beeldvorming
2. Oordeelsvorming
3. Besluitvorming

1. Beeldvorming: wat is het probleem?

Verken eerst: Waarover moet een besluit worden genomen? Verstaan we allemaal hetzelfde onder het probleem? Welke informatie is aanwezig en welke ontbreekt? Wat is ieders betrokkenheid?

Hoe complexer, hoe belangrijker om deze informatie zichtbaar te ordenen, bijvoorbeeld in een grote mindmap.

2. Oordeelsvorming: welke oplossingen zijn er?

Inventariseer dan: Welke oplossingen en ideeën zien we? Welke overwegingen, argumenten en belangen liggen hieronder? Spreek zonder waardeoordelen, luister en geef ruimte. Kom bijvoorbeeld tot verschillende scenario’s. Als er nog weinig oplossingen zijn, helpt een brainstorm.

3. Besluitvorming: waar kiezen we voor?

Zorg dat vooraf is bepaald hoe de groep besluit: unaniem, bij meerderheid of bijv. door te toetsen op van tevoren geformuleerde criteria. Stemmen met de voeten (door een plek in de ruimte t.o.v. het voorstel in te nemen) kan veel verhelderen: waarover zijn we het al eens, waarover nog niet?

Let op: pas als een stap helemaal is afgerond, ga je naar de volgende stap. De extra tijdsinvestering win je terug in kwaliteit en draagvlak.

Miriam Brouwer