stappenMet een team besluiten nemen kan lastig zijn. Voor je het weet zit je in een stapeling van meningen, verschuift de discussie naar hele andere thema’s of wordt er kort door de bocht iets suboptimaals besloten. Om er maar van af te zijn.

Dat komt vaak omdat er onvoldoende bewustzijn en sturing is van het groepsproces.

Een van de problemen bij groepsbesluitvorming is namelijk:

Mensen hebben ieder hun eigen beeld van de situatie. Op basis daarvan hebben ze ieder hun besluit al (grotendeels) genomen en stappen daarmee het overleg binnen.

En dus mondt het gesprek uit in een stapeling van argumenten, waarbij mensen elkaar pogen te overtuigen. Dan kan degene met de langste adem, de grootste mond of de meeste macht winnen. Lang niet altijd degene met het beste idee. Bovendien ontbreekt vaak een hoop informatie, zodat sommigen niet echt mee kunnen praten.

Hoe neem je betere en werkelijk gedragen besluiten? Door in het groepsproces een paar stapjes terug te nemen en dat expliciet te maken. Begin met gezamenlijke beeldvorming, verken dan de gestructureerd opties en argumenten, voordat naar het besluit wordt gegaan. Zie hier het BOB-model. Een must voor elk team om te kennen.

BOB: in 3 stappen naar een gezamenlijk besluit

1. Beeldvorming
2. Oordeelsvorming
3. Besluitvorming

1. Beeldvorming: wat is het probleem?

Verken eerst: Waarover moet een besluit worden genomen? Verstaan we allemaal hetzelfde onder het probleem? Welke informatie is aanwezig en welke ontbreekt? Wat is ieders betrokkenheid?

Hoe complexer, hoe belangrijker om deze informatie zichtbaar te ordenen, bijvoorbeeld in een grote mindmap.

2. Oordeelsvorming: welke oplossingen zijn er?

Inventariseer dan: Welke oplossingen en ideeën zien we? Welke overwegingen, argumenten en belangen liggen hieronder? Spreek zonder waardeoordelen, luister en geef ruimte. Kom bijvoorbeeld tot verschillende scenario’s. Als er nog weinig oplossingen zijn, helpt een brainstorm. Ook zo’n creatieve denksessie is het meest effectief als je bepaalde stappen in het groepsproces volgt.

3. Besluitvorming: waar kiezen we voor?

Zorg dat vooraf is bepaald hoe de groep besluit: unaniem, bij meerderheid of bijv. door te toetsen op van tevoren geformuleerde criteria. Stemmen met de voeten (door een plek in de ruimte t.o.v. het voorstel in te nemen) kan veel verhelderen: waarover zijn we het al eens, waarover nog niet?

Let op: pas als een stap helemaal is afgerond, ga je naar de volgende stap. De extra tijdsinvestering win je terug in kwaliteit en draagvlak.

Wil je betere gesprekken in jouw team?

Onze ervaren teamcoaches en trainers helpen je graag! Bijvoorbeeld met de training Van discussie naar dialoog.

Neem contact op

Meer Samenwerktips