Is jouw team het meestal met elkaar eens? Is er zelden een flinke discussie? Dan kan het zijn dat de sfeer té harmonieus is. Dat de onderlinge relaties zo goed zijn, dat jullie die niet op het spel willen zetten.

Een team is echter pas echt sucgroupthinkcesvol als het goed (=constructief) kan ruziën. Botsende visies maken besluiten uiteindelijk beter. Als jullie dat zelden aangaan, kan er sprake zijn van groupthink.

Groupthink herkennen

Bij groupthink is het verlangen naar overeenstemming groter dan de wens om tot goede keuzes te komen. Het is hartstikke gezellig, maar er worden niet altijd goede besluiten genomen of zelfs fouten gemaakt.

Je herkent dit in je team als volgt:

  • Meningsverschillen worden zo snel mogelijk gesust. “Volgens mij zeggen we het anders, maar bedoelen we hetzelfde.”
  • Mensen zijn stil. Dit wordt gezien als overeenstemming.
  • Tegenstrijdige visies worden ingeslikt of actief onderdrukt. Mensen met een andere mening ‘doen moeilijk’.

Herken je iets van dit gedrag in je eigen team? Probeer dan eens de volgende tactieken.

Groupthink voorkomen of bestrijden

1. Zorg voor een divers team

Met verschillende achtergronden, expertises en persoonlijkheden ligt conformeren minder op de loer. Hoe divers is jouw team? Hoe kan je de aanwezige diversiteit positief benadrukken?

2. Zoek expliciet het verschil

Ga in overleggen op zoek naar wie het er niet mee eens is. Naar de wijsheid van de minderheid. Wordt er gezwegen? Help mensen om hun mening te geven, door na een uitspraak niet een volgende mening te stellen, maar een onderzoekende vraag. En bij stilte expliciet te vragen naar andere perspectieven.

3. Wees hard op de inhoud, zacht op de relatie

Spreek expliciet af om hard op de inhoud te zijn, en zacht op de relatie. Dat betekent: iedereen moet zorgen dat hij zelf wordt gehoord en dat anderen gehoord worden. Een nieuwsgierige én assertieve houding helpt daarbij.

4. Organiseer tegenspraak

Nodig eens een externe deskundige uit. Of vraag een ander team in jullie organisatie zijn mening te geven over jullie werkterrein. En schiet het vervolgens niet meteen af! :-)

Miriam Brouwer

november 2015