“We zouden elkaar meer feedback moeten geven…” Dat zegt bijna elk team over zichzelf. Blijkbaar is het makkelijker gezegd dan gedaan. ;-)

Mensen zijn bang om elkaar te kwetsen, om de relatie te verslechteren of om in conflict te komen. Jammer genoeg is dat precies wat er kan gebeuren als een team onderling het echte gesprek vermijdt: slechtere samenwerking en mindere prestaties.

Feedback: meer dan een vaardigheid

Lastige zaken leren bespreken, is een belangrijke ontwikkelstap voor een team. Om die stap echt te zetten, is echter meer nodig dan de vaardigheid leren. Meer dus dan alleen feedbacktraining.

Het gaat namelijk niet alleen om kunnen (vaardigheid). Of mensen in een team elkaar gaan aanspreken, draait ook om willen (urgentie) en durven (veiligheid, verbinding). En dus is er een mix aan interventies nodig.

Kunnen, willen en durven

Wat helpt een team om te groeien naar een cultuur waarbij zaken open kunnen worden besproken?

  • Kunnen: Samen leren over de ‘feedbackregels’ helpt zeker. Zorgvuldige ik-boodschappen, het effect en je behoefte verwoorden. Het verschil zien tussen interpretaties, aannames, oordelen, feiten en gevoelens. Je eigen (en elkaars) automatische reacties bij emotie kennen: trek je je terug, ga je in de aanval? Al deze oefening, reflectie en gezamenlijke taal helpt een team.
  • Willen: Aanspreken gaat echter pas gebeuren, als de urgentie groot genoeg is. Heb je elkaar echt nodig? Gaan we allemaal voor de gezamenlijke ambities en is hechte samenwerking essentieel? Pas dan wordt open communicatie noodzakelijk. Versterken van de gezamenlijke richting en het eigenaarschap is daarom vaak een belangrijke voorwaarde.
  • Durven: Als zaken al langer niet worden uitgesproken, kunnen beeldvorming en onveiligheid ontstaan. Als dat het geval is, is het belangrijk om de verbinding te herstellen. Bijvoorbeeld door in gesprek te komen over onderlinge verschillen en elkaar beter te leren kennen. Wat zijn ieders eigenschappen, drijfveren, waarden, behoeftes, twijfels en leerpunten? Als je snapt hoe de ander ‘werkt’, wordt aanspreken makkelijker. Praten over gedrag en emoties wordt dan ook iets gemeenschappelijks. Niet: wat zit er fout bij jou, maar: wat zit er scheef tussen ons? Hoe lossen we dit samen op?

Elk team is anders, dus de juiste aanpak is altijd maatwerk. We gaan graag in gesprek over jouw team.

Miriam Brouwer

6 juni 2024