“Je hebt gister weer niet aangeleverd, dat hadden we wel afgesproken… Nou haal ik de deadline niet en moet ik op mijn vrije dag verder. Hoe komt dit toch, heb je het te druk?”

of

“Jij hebt de lat zo hoog liggen, dat ik er onzeker van word. Ik vraag me weleens af: vertrouw je me wel?”

Feedback geven aan een collega is lastig. De meesten van ons voelen het zweet al prikken in de oksels als we eraan dénken om een collega aan te spreken op iets wat ons stoort. We zijn bang voor conflict en bang om de relatie te verslechteren. Daarom ontwijken we feedback liever.

Makkelijker feedback geven aan collega’s

Toch is het voor goed teamwerk nodig om lastige dingen te kunnen uitspreken. In de praktijk verslechteren relaties namelijk juist door een gebrék aan feedback. Zeker als er niet mét, maar wel óver elkaar wordt gepraat. Bovendien blijven blinde vlekken dan in stand: mensen hebben vaak geen idee van het (onbedoelde) effect van hun gedrag.

Allereerst door eens goed te bekijken waarom nu niet of weinig feedback wordt gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat de oorzaak zelden ligt in het ontbreken van de vaardigheid om iemand aan te spreken. We ontwijken feedback niet primair, omdat we het niet kunnen. Maar ook omdat we het niet durven of willen.

Feedback stimuleren in je team

Om feedback werkelijk te stimuleren binnen je team, moet je breder kijken dan alleen vaardigheden. Investeer in zowel kunnen, durven, als willen:

1. Kunnen

Teamleden weten hoe je effectief aanspreekt, kennen de feedbackregels. Praat vanuit jezelf, benoem concreet gedrag, geef de gevolgen voor jouzelf aan, doe een verzoek etc.

2. Durven

Pas als een team voldoende veilig is, gaan mensen het aandurven om lastige dingen daadwerkelijk te bespreken. Investeer in veiligheid en vertrouwen door elkaar beter te leren kennen en twijfels of leerpunten bespreekbaar te maken. Een methode als intervisie helpt om steviger werkrelaties te ontwikkelen. Juist als je snapt hoe de ander ‘werkt’, wordt aanspreken makkelijker. Feedback wordt dan ook iets gemeenschappelijks. Niet: wat zit er fout bij jou, maar: wat zit er scheef tussen ons? En: hoe lossen we dit samen op?

3. Willen

De derde voorwaarde voor het ontwikkelen van een aanspreekcultuur, is dat er echte betrokkenheid is bij het team. Dat iedereen gáát voor het teamdoel en weet dat goede samenwerking essentieel is om dat doel te behalen. Feedback is dan nog steeds spannend, maar zó belangrijk dat het (voor alle partijen) de moeite waard is.

Afhankelijk van waar jouw team staat op deze drie aspecten, kies je voor een passende combinatie van stappen. Wil je daarbij advies? We denken graag mee.

Miriam Brouwer

mei 2017