Gespreksleiding

De Nieuwe Zone begeleidt teams om heldere afspraken te maken. Over strategie, rolverdeling en werkafspraken bijvoorbeeld. Wat willen we bereiken en op welke manier? Gaan we hier echt voor? Wat verwachten we van elkaar? Als die basis op orde is, kan een team gaan vliegen.

We begeleiden dit gesprek met speciale aandacht voor de dynamiek. Komt wat belangrijk is echt op tafel? Hoe gaat het team om met verschil van inzicht? Wanneer stagneert het gesprek, en waarom? We gebruiken inzichtgevende werkvormen en houden graag een spiegel voor. Zo worden er niet alleen duidelijke keuzes gemaakt, maar groeit het team ook.

Onze strategie-driedaagse met 9 organisaties was geweldig. Dankzij de goede begeleiding kwamen we ook door lastige situaties heen. We hebben enorme stappen gezet en zijn een echt team geworden.

Ank Hendriks, Gemeente Utrecht

Strategiedag, heisessie, teamdag

We begeleiden teamgesprekken over allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld:

  • Hoe pakken wij als team meer invloed in de organisatie?
  • Welke prioriteiten stellen we komend jaar?
  • Waar zijn wij van; wat is onze rol als team?
  • Hoe blijven we verbonden, nu we veel thuiswerken?
  • Hoe benutten we ieders kwaliteiten?
  • Hoe kunnen we ons slimmer organiseren?
  • Hoe zorgen we dat we samen sturen en verantwoordelijkheid dragen?
  • Hoe delen we expertise en informeren we elkaar?

Aan de slag met je team!

Geef je wensen door en we komen kennismaken.
Vervolgens ontwikkelen wij jullie heisessie, teamdag of ontwikkeltraject helemaal op maat.