Gespreksleiding

De Nieuwe Zone begeleidt teams om heldere afspraken te maken. Bijvoorbeeld over rollen, taken, strategie en prioriteiten. Met luchtige interactieve werkvormen helpen we teams om snel inzicht en overzicht te creëren. We zorgen dat iedereen actief meedoet en dat er nieuwe ideeën en draagvlak ontstaan.

Bij opvallende groepsdynamiek houden we ook graag een spiegel voor. Zodat naast het inhoudelijke resultaat, ook een stap wordt gezet naar een nog sterker team.

Onze strategie-driedaagse met 9 organisaties was geweldig. Dankzij de goede begeleiding kwamen we ook door lastige situaties heen. We hebben enorme stappen gezet en zijn een echt team geworden.

Ank Hendriks, Gemeente Utrecht

Strategiedag, heisessie, teamdag

We begeleiden strategiedagen, heisessies en teamtrajecten over uiteenlopende vraagstukken:

  • Hoe maken we meer impact bij onze doelgroep?
  • Welke prioriteiten stellen we komend jaar?
  • Welke oplossingen kunnen we verzinnen voor … (probleem)?
  • Hoe zien wij de rol van ons team in onze organisatie?
  • Hoe benutten we ieders kwaliteiten?
  • Hoe kunnen we slimmer samenwerken?
  • Hoe delen we onderling onze expertise?

Ook begeleiden we (startende of bestaande) intervisiegroepen.

Aan de slag met je team!

Geef je wensen door en we komen kennismaken.
Vervolgens ontwikkelen wij jullie heisessie, teamdag of ontwikkeltraject helemaal op maat.

Neem contact op