spannende dingen

Ik wens teams vaak toe dat ze aan intervisie gaan doen. Niet alleen omdat het leerzaam is (directe effect), maar ook omdat het supergoed is voor de kwaliteit van samenwerking. Door de strakke werkwijze versterkt het de openheid, communicatieskills en verbinding (indirecte effect). In korte tijd ontstaan er belangrijke inzichten én komt de groep dichter bij elkaar. Daar word ik blij van.

Wat is intervisie?

Intervisie is veel meer dan een beetje sparren bij de koffie-automaat. Intervisie is, in de ideale vorm:

 • een collegiale en vertrouwelijke leergroep van 4-7 personen
 • die in vaste samenstelling bijeenkomt
 • om gestructureerd een lastige praktijksituatie (casus) van één van de collega’s te bespreken
 • en deze gezamenlijk te analyseren en van advies te voorzien.

Je kunt een apart intervisie-overleg creëren, of af en toe een teamoverleg in het teken zetten van intervisie. Een goede 4-stapsmethode om mee te beginnen, is deze. Zorg wel voor een gespreksleider, die zich geheel op het proces kan richten.

Een goede intervisiemethode

1. Casus (15 min)

 • Meerdere leden stellen kort een casus (situatie en vraag) voor
 • Groep kiest welke casus wordt besproken
 • Inbrenger beschrijft de gekozen casus uitgebreider, en formuleert zijn HKI (Hoe Kan Ik…) vraagstelling

2. Analyse (30 min)

 • Groep noteert (open) vragen ter verheldering
 • Groep stelt de vragen, casus-inbrenger beantwoordt
 • Soms herformuleert de inbrenger zijn HKI vraagstelling  (nav de vragen en zijn hierop volgende inzichten)
 • Tot slot luistert de inbrenger van een afstandje terwijl groep kernproblemen, omgevingsfactoren en rol van de inbrenger analyseert

3. Advies (10 min)

 • Ieder noteert zijn advies
 • Ieder leest en overhandigt zijn advies

4. Conclusies (15 min)

 • Inbrenger noemt opgedane inzichten en hoe hij van plan is te handelen
 • Ieder vertelt wat hij heeft geleerd van de bespreking
 • Groep bepaalt acties n.a.v. de inzichten, indien nodig

Miriam Brouwer