Introversie en extraversie in teams

Een zomerse teamsessie. Een aantal extravertere teamleden is in gesprek over hoe het team ervoor staat. Emoties, gedachten, vragen. Na een half uur luisteren komt introvert teamlid Saskia ertussen met een rake analyse. Ze heeft scherp geobserveerd en de zaak goed doordacht. Haar verhaal geeft een andere invalshoek en komt aan. Het team weet meteen: Ja. Zo zit het.

Die rolverdeling extravert-introvert was voor dit team niet de eerste keer. De groep moet om zichzelf lachen: Saskia did it again…

Ik vind het mooi om te zien: een team dat elkaar goed kent en handig omgaat met verschillende persoonlijkheden. Dat is lang niet altijd zo… Onder meer omdat 2/3 van de mensheid extravert is en een goed begrip van introversie en extraversie ontbreekt.

Introversie en extraversie: wat is het?

Vaak wordt gedacht: introverten zijn stil en extraverten luidruchtig. Maar dat is een te simpele voorstelling.

Onderliggend is namelijk vooral dit het verschil: introverten merken meer op en denken dieper na over wat ze opmerken, dan extraverten. Om op te laden en prikkels te verwerken, zijn introverte mensen graag alleen. Contact met anderen is voor hen ook belangrijk, maar vaak is een beperkte groep sociale contacten, met diepgang, voldoende. Extraverten daarentegen zijn gericht op de buitenwereld en krijgen energie van (veel) (inter)actie met andere mensen en ervaringen. Daar laden zij van op. Natuurlijk willen ook zij af en toe alleen zijn… want zo zwart-wit is het niet. Introversie en extraversie is een spectrum waarop iedereen zich bevindt.

Kenmerken van introversie

 • Rustig
 • Opmerkzaam
 • Naar binnen gericht
 • Verdieping
 • Eén-op-één
 • Gereserveerd
 • Beschouwend
 • Bedachtzaam
 • Voorzichtig
 • Eerst denken, dan praten/doen

Kenmerken van extraversie

 • Spraakzaam
 • Betrokken
 • Naar buiten gericht
 • Verbreding
 • Groepsgericht
 • Stralend middelpunt
 • Actiegericht
 • Uitgesproken
 • Gedurfd
 • Praten/doen om gedachten te vormen

Introversie en extraversie in teams benutten

In een goed team heb je beide ‘soorten’ mensen nodig. Maar die moeten wel goed op elkaar ingespeeld raken. Als extraverten bijvoorbeeld herkennen wat de bedachtzaamheid van introverten oplevert, zullen ze vaker hun ongeduld beteugelen en de ander laten nadenken. Introverten kunnen op hun beurt waardering krijgen voor de uitdagende, directe stijl van extraverten en de overtuigskracht en enthousiasmering die dit oplevert.

Ik geef je 4 tips om als team introverte én extraverte kwaliteiten goed te benutten.

1. Ken elkaars handleiding

Zorg dat je weet hoe je zelf ‘werkt’ en hoe je collega’s werken. De MBTI-persoonlijkheidstypering is hiervoor een uitstekend middel. De as intro/extraversie (die gaat over aandachtsrichting) is de eerste van vier dimensies. De andere drie zijn overigens minstens zo interessant (over informatieverwerking, besluiten nemen en omgaan met de wereld).

2. Voer besprekingen evenwichtig

In besprekingen hoef je niet precies gelijke zendtijd te hebben voor iedereen. Dat is irreëel en ook niet passend bij de diverse kwaliteiten. Het betekent wel: benut alle krachten. De voorzitter van een bespreking heeft hier een duidelijke rol. Veel beter is het echter nog, als iedereen in het team zich verantwoordelijk voelt voor de interactie. Geef ruimte, pak ruimte, en pas metacommunicatie toe: communicatie over de communicatie (“ik merk dat…”, “zullen we…” etc.).

3. Geef keuze in werkomgeving

Mensen zijn verschillend, maar kantoren vaak niet. Kantoortuinen met hun constante buzz zijn voor veel extraverten al onrustig… laat staan voor introverten. Creëer ruimte voor reflectie, concentratie, alleen werken en thuis werken.

4. Conflict? Opgelet

Introverte en extraverte mensen reageren anders op spanning en conflict. Introverten keren naar binnen en trekken zich terug uit de communicatie. Extraverten uiten emoties en nemen veel ruimte in beslag. Het gevaar is dat de types elkaars gedrag versterken en daardoor het contact verzwakken. Voorkom dit door als extravert te luisteren en uit te nodigen om te vertellen, en door als introvert tijd te vragen en te nemen om argumenten effectief over te brengen. Al is het de volgende dag.

Miriam Brouwer, augustus 2019

2022-07-07T11:41:29+00:00