spannende dingen

Ik wens teams vaak toe dat ze aan intervisie gaan doen. Enorm leerzaam voor iedereen, en tegelijk supergoed voor de samenwerking en samenhang.

Het bijzondere aan team-intervisie is dat het draait om samen leren en problemen oplossen.

Als jullie het daarbij aandurven om ook aspecten van jullie onderlinge samenwerking in te brengen, kan dat grote gevolgen hebben. Maar als je het ‘gewoon’ houdt bij externe vraagstukken, zal de samenwerking door intervisie net zo goed verbeteren.

Wat is intervisie?

Echte intervisie is iets heel anders dan een beetje sparren bij de koffie-automaat. Met intervisie bedoel ik:

 • een collegiale en vertrouwelijke leergroep van 4-7 personen
 • die in vaste samenstelling bijeenkomt
 • om gestructureerd een lastige praktijksituatie (casus) van één van de collega’s te bespreken
 • en deze gezamenlijk te analyseren en van advies te voorzien.

Intervisie wordt meestal toegepast op externe situaties. Hoe ga je om met lastige klant X, bijvoorbeeld. Maar intervisie is tegelijkertijd een perfecte ontwikkelmethode voor het team. Juist door de strakke (communicatie)structuur die je moet toepassen.

Ik begeleid veel teams in intervisie, meestal als vervolg op een trainings- of teamtraject. Heel leuk om te doen, want in korte tijd ontstaan er belangrijke inzichten, komt de groep dichter bij elkaar en komen er oplossingen op tafel voor knelpunten die men voor de intervisie niet eens zag. Daar word ik blij van.

Een goede intervisiemethode

Hoe pak je intervisie aan? Heel belangrijk is dat je zorgt voor een stevige voorzitter, die zich geheel op het proces kan richten.

Een goede 4-stapsmethode om mee te beginnen, is deze (mail me voor een gedetailleerde beschrijving):

1. Casus (15 min)

 • Wie wil, stelt kort een casus (situatie en vraag) voor
 • Groep kiest welke casus wordt besproken
 • Inbrenger beschrijft de gekozen casus uitgebreider

2. Analyse (30 min)

 • Groep noteert (open) vragen ter verheldering
 • Groep stelt de vragen, casus-inbrenger beantwoordt
 • Inbrenger luistert van een afstandje terwijl groep kernproblemen, omgevingsfactoren en rol van de inbrenger analyseert

3. Advies (10 min)

 • Ieder noteert zijn advies
 • Ieder leest en overhandigt zijn advies

4. Conclusies (15 min)

 • Inbrenger noemt opgedane inzichten en hoe hij van plan is te handelen
 • Ieder vertelt wat hij heeft geleerd van de bespreking
 • Groep bepaalt acties n.a.v. de inzichten, indien nodig

Miriam Brouwer

januari 2016

Aan de slag met intervisie?

Geslaagde intervisie staat of valt met goede begeleiding. Zeker als het ‘spannend’ is, is een onafhankelijke derde aan te raden.

Wil je meer weten over onze aanpak en ervaring? Mail info@denieuwezone.nl of bel 06-42160810.

Neem contact op

Meer Samenwerktips