Teamcoaching

Teamcoaching is begeleiding om (kleine of grote) teamproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwen, communicatie, betrokkenheid of interpersoonlijke spanningen. Uitgangspunt is dat het team samen leert en tot verandering komt. De oplossing komt dus van binnenuit, daarbij geholpen door de teamcoach.

Teamcoaching is altijd maatwerk, gericht op die specifieke verandering die voor een team nodig is om meer resultaat te boeken. Belangrijke elementen zijn:

  • Bewustworden van ongeschreven regels en patronen. De teamcoach houdt hiertoe een spiegel voor en helpt patronen te doorbreken. Hoe belemmert het team zichzelf in zijn effectiviteit? Wat is er dus te leren?
  • Inzichtelijk maken wat belangrijk is voor eenieder en het geheel. Vanuit meer inzicht in ‘de onderstroom’ komen tot nieuwe oplossingen en afspraken.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de interactie en de effectiviteit van de groep. Bijvoorbeeld door een teamcommunicatietraining.

Precies de goede aanpak. Open, leuk én diepgaand. Het traject heeft de teamgeest absoluut versterkt.

Dik Overdijk, Teamcoördinator Avans Hogeschool

Doorbreken van ineffectief gedrag

Om een indruk te geven, wij hebben teams gecoacht rondom thema’s als:

  • Over in plaats van mét elkaar praten
  • Spanningen tussen teamleden
  • Weinig initiatief, afhaken of weerstand tegen verandering
  • Gebrek aan vertrouwen tussen leiding en medewerkers
  • Eilandjes: ieder voor zich gaat toch prima?

Aan de slag met je team

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek.

We denken graag met je mee over jullie situatie en welke aanpak werkt.

Neem contact op