Teamcoaching

Teamcoaching is begeleiding om (kleine of grote) teamproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwen, communicatie, betrokkenheid of onderlinge botsingen. Het team werkt gericht aan een gezamenlijk ontwikkeldoel, reflecteert, leert en probeert nieuwe manieren uit. De oplossing komt van binnenuit, daarbij geholpen door de teamcoach.

Teamcoaching is altijd maatwerk. We gaan aan de slag met wat er voor dit specifieke team nodig is om meer resultaat te boeken en werkplezier te ervaren. Belangrijke elementen zijn:

  • Inzichtelijk maken wat belangrijk is voor eenieder en het geheel. Vanuit meer inzicht in ‘de onderstroom’ komen tot nieuwe oplossingen en afspraken.
  • Bewust worden van ongeschreven regels en patronen. De teamcoach houdt een spiegel voor en helpt patronen te doorbreken. Hoe belemmert het team zichzelf in zijn effectiviteit? Wat is er dus te leren?
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de interactie en de effectiviteit van de groep. Bijvoorbeeld door een teamcommunicatietraining.

Precies de goede aanpak. Open, leuk én diepgaand. Het traject heeft de teamgeest absoluut versterkt.

Dik Overdijk, Teamcoördinator Avans Hogeschool

Doorbreken van ineffectief gedrag

Om een indruk te geven, wij hebben teams gecoacht rondom thema’s als:

  • Aanspreken en uitspreken
  • Rolverdeling manager – teamleden
  • Omgaan met verandering
  • Onderling vertrouwen en commitment
  • Veranderen van team-rol en -impact in de organisatie
  • Bruggen bouwen tussen eilandjes
  • etc.

Aan de slag met je team

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek.

We denken graag met je mee over jullie situatie en welke aanpak werkt.

Neem contact op