Teamcoaching

De samenwerking in je team loopt niet goed. Misschien lijkt het op iets als:

 • Jullie nemen moeizaam besluiten, blijven praten of komen terug op afspraken.
 • Het werkplezier en de resultaten zijn niet zoals je zou willen.
 • Er wordt veel geklaagd, of het team gaat niet mee in veranderingen.
 • Jullie spreken elkaar niet aan.
 • Het onderling vertrouwen is laag.

Teamcoaching is dan een goede keus: in enkele stappen gericht werken aan een gezamenlijk ontwikkeldoel. Onze ervaren en gecertificeerde teamcoaches helpen jullie om samen te reflecteren op de manier van werken en de dynamiek. Daarbij houden ze een spiegel voor en dagen jullie uit om patronen te doorbreken.

Tijdens een traject oefen je ook met nieuw gedrag. Bijvoorbeeld: elkaar aanspreken, of oplossingen zoeken in plaats van afhaken of klagen. In dit proces ontstaat meer inzicht in elkaar en groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het werkplezier.

Precies de goede aanpak. Open, leuk én diepgaand. Het traject heeft de teamgeest absoluut versterkt.

Dik Overdijk, Teamcoördinator Avans Hogeschool

Teamcoaching thema’s

Teamcoaching is altijd maatwerk. Een traject omvat meestal zo’n 3 tot 5 sessies. Om een indruk te geven, wij coachen teams rondom thema’s als:

 • Aanspreken en uitspreken
 • Omgaan met conflicterende visies
 • Commitment aan teamdoelen en -afspraken
 • Rolverdeling manager – teamleden
 • Omgaan met verandering
 • Onderling vertrouwen
 • Herkennen en benutten van kwaliteiten
 • Bruggen bouwen tussen eilandjes

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek. We denken graag met je mee over jullie situatie en een passende aanpak.