Teamcoaching

De samenwerking in je team loopt niet goed. Misschien lijkt het op iets als het volgende:

 • Jullie nemen moeizaam besluiten, blijven praten of komen terug op afspraken.
 • Het werkplezier en de resultaten zijn niet zoals je zou willen.
 • Er wordt veel geklaagd, of het team gaat niet mee in veranderingen.
 • Jullie spreken elkaar niet aan.
 • Het onderling vertrouwen is laag.

Teamcoaching is dan een goede keus: in enkele stappen gericht werken aan een gezamenlijk ontwikkeldoel. De teamcoach helpt het team om samen te reflecteren op de manier van werken, wat goed gaat en waar het vastloopt. Daarbij laat ze het team anders kijken naar de dynamiek: welke interactiepatronen vallen op en wat is het effect? Tijdens een traject oefent het team ook met nieuw gedrag. Bijvoorbeeld: elkaar aanspreken, of oplossingen zoeken in plaats van afhaken of klagen. In dit proces ontstaat meer inzicht in elkaar en groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het werkplezier.

Precies de goede aanpak. Open, leuk én diepgaand. Het traject heeft de teamgeest absoluut versterkt.

Dik Overdijk, Teamcoördinator Avans Hogeschool

Teamcoaching voorbeelden

Om een indruk te geven, wij coachen teams rondom thema’s als:

 • Aanspreken en uitspreken
 • Omgaan met conflicterende visies
 • Commitment aan teamdoelen en -afspraken
 • Rolverdeling manager – teamleden
 • Omgaan met verandering
 • Onderling vertrouwen
 • Herkennen en benutten van kwaliteiten
 • Bruggen bouwen tussen eilandjes

Natuurlijk is teamcoaching altijd maatwerk. Een traject omvat zo’n 3 tot 5 sessies.

Aan de slag met je team

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek.

We denken graag met je mee over jullie situatie en welke aanpak werkt.