Vertrouwen. Het woord wordt vaak gebruikt door teams. “We moeten elkaar gewoon vertrouwen.”

Tja… dan weet je wel dat dat vertrouwen er blijkbaar niet is. En dat er ook nog geen idee is hoe het er kan komen. Vertrouwen is nou eenmaal niet iets waarover je een afspraak kunt maken. “Werkafspraak 12: we vertrouwen elkaar.”

Maar je kunt wel degelijk bouwen aan vertrouwen. Namelijk: door positieve ervaringen met elkaar op te doen en negatieve ervaringen op te lossen.

Werken aan vertrouwen is belangrijk, want het is de basis voor goede samenwerking. Pas met die basis lukt het een team om onderling verwachtingen uit te spreken, feedback te geven, meningsverschillen goed te bespreken en van fouten te leren.

Ik geef je vier concrete tips om te bouwen aan vertrouwen.

4 tips om aan vertrouwen te bouwen

1. Leer elkaar kennen

Persoonlijke openheid is dé eerste stap naar vertrouwen. In praktijk is het verbazend hoe weinig collega’s soms van elkaar weten. Als je iets meer van elkaar begrijpt, bevordert dit de onderlinge empathie en ruimt het op heel veilige wijze allerlei misverstanden uit de weg.

Weet je van je collega’s wat ze raakt, waarover ze zich verbazen, wat hen onzeker maakt, waar ze naar verlangen, waar ze zorgen over hebben, waarop ze trots zijn? Er zijn allerlei manieren (van speels en luchtig tot diepgaand) om meer begrip en openheid in je team te brengen. Voor mij als teamcoach zijn het mijn favoriete stappen in teamontwikkeling, omdat het zoveel effect heeft. Ik denk graag met je mee wat bij jullie past.

2. Behaal gezamenlijk succes

Zorg dat je als team positieve gezamenlijke ervaringen opdoet. Werk samen aan een project waarin teamleden elkaar nodig hebben en na afloop trots kunnen zijn op behaalde resultaten. Los als groep of in subgroepen een lastig probleem op of maak iets waarbij ieders kwaliteiten kunnen worden benut. Door dit soort ervaringen groeit het vertrouwen. Vooral als je bewust stilstaat bij wat goed werkte in dit proces, hoe het is ervaren en wat ieders bijdrage was. Evalueren dus!

3. Leer iets als team

Vertrouwen groeit ook door in een gezamenlijk leerproces te stappen. Dat verbindt en geeft een opener blik op jezelf en elkaar: “Oh, als hij/zij dat ook heeft, dan is het niet zo raar dat ik daarmee worstel. Blijkbaar kan je het hier gewoon over hebben”.

Het is mijn overtuiging dat er als team altijd iets te leren is. Denk eens aan een werkprobleem dat jullie ervaren. Bijvoorbeeld: lastige klantgesprekken, terugkerende teamdiscussies, hoge werkdruk. Herdefinieer dit vervolgens als een leerprobleem. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we onze klanten steviger adviseren?
  • Hoe kunnen we als team beter communiceren zodat we tot een gezamenlijke visie/aanpak komen?
  • Hoe stellen we prioriteiten en gaan we om met werkdruk?

En organiseer rondom deze vraag een teamtraining.

4. Heldere kaders

Om in elkaar te vertrouwen, moeten de kaders duidelijk zijn. Het komt vaak voor dat er onderling gedoe ontstaat door gebrek aan duidelijkheid over richting, strategie, werkafspraken en taakverdeling. Ook als er van alles op papier staat, kunnen er in praktijk allerlei interpretatieverschillen zijn. Voer dus eens een goed gesprek over wat jullie werkelijk bedoelen met bepaalde termen en afspraken, en ruim misverstanden uit de weg. Ook dat is een investering in het vertrouwen.

Miriam Brouwer, november 2019

Wil je werken aan vertrouwen en verbinding in je team?

Onze ervaren teamtrainers en teamcoaches helpen daar met plezier bij.

Neem contact op

Meer samenwerktips