Vertrouwen. Het woord wordt vaak gebruikt door teams. “We moeten elkaar gewoon vertrouwen.”

Tja… dan weet je wel dat dat vertrouwen er blijkbaar niet is. En dat er ook nog geen idee is hoe het er kan komen. Vertrouwen is nou eenmaal niet iets waarover je een afspraak kunt maken. “Werkafspraak 12: we vertrouwen elkaar.”

Maar je kunt wel degelijk bouwen aan vertrouwen. Namelijk: door positieve ervaringen met elkaar op te doen en negatieve ervaringen op te lossen.

Werken aan vertrouwen is belangrijk, want het is de basis voor goede samenwerking.

Ik geef je vijf concrete tips om te bouwen aan vertrouwen.

5 tips om aan vertrouwen te bouwen

1. Leer elkaar kennen

Persoonlijke openheid is dé eerste stap naar vertrouwen. In praktijk is het verbazend hoe weinig collega’s soms van elkaar weten. Als je iets meer van elkaar begrijpt, bevordert dit de onderlinge empathie en ruimt het op heel veilige wijze allerlei misverstanden uit de weg.

Weet je van je collega’s wat ze raakt, waarover ze zich verbazen, wat hen onzeker maakt, waar ze naar verlangen, waar ze zorgen over hebben, waarop ze trots zijn? Er zijn allerlei manieren (van speels en luchtig tot diepgaand) om meer begrip in je team te brengen. Voor mij als teamcoach zijn het mijn favoriete stappen in teamontwikkeling, omdat het zoveel effect heeft. Ik denk graag met je mee wat bij jullie past.

2. Behaal gezamenlijk succes

Zorg dat je als team positieve gezamenlijke ervaringen opdoet. Werk samen aan een project waarin teamleden elkaar nodig hebben en na afloop trots kunnen zijn op behaalde resultaten. Los een lastig probleem op waarbij je zorgt dat ieder zijn kwaliteit kan inzetten. Door dit soort ervaringen groeit het vertrouwen. Vooral als je bewust stilstaat bij wat goed werkte in dit proces en wat ieders bijdrage was. Evalueren dus!

3. Leer iets als team

Vertrouwen groeit ook door in een gezamenlijk leerproces te stappen. Het is mijn overtuiging dat er als team altijd iets te leren is. In feite is elk probleem dat jullie ervaren, een teken dat er iets te ontwikkelen is als team. En als je dat ook als leerproces benadert, kan het verbindend werken.

Denk eens aan een werkprobleem dat jullie ervaren. En herdefinieer dit als een leervraag. Bijvoorbeeld:

  • We hebben te weinig positie in de organisatie  –>   Hoe kunnen we onze interne klanten steviger adviseren?
  • We lopen vast in terugkerende discussies –> Hoe kunnen we als team beter leren communiceren?
  • De werkdruk is hoog –>   Hoe stellen we als team prioriteiten en gaan we onderling om met grenzen?

Vervolgens organiseer je rondom deze vraag een teamtraining waarbij het team wordt uitgedaagd en gaat oefenen met tools.

4. Spreek uit wat dwars zit

Veel mensen zijn bang voor conflict en bang om de relatie te verslechteren. Daarom spreken ze zich te weinig uit en vermijden het geven van feedback. Toch is het voor goed teamwerk nodig om lastige dingen te kunnen uitspreken. In de praktijk verslechtert het vertrouwen namelijk juist door een gebrék aan feedback.

Een feedbackcultuur kun je stimuleren door aandacht te geven aan zowel de vaardigheid (feedbackregels), maar ook aan de veiligheid en betrokkenheid die nodig zijn om ook daadwerkelijk feedback te gaan geven. Lees meer in dit blog of over onze training feedback.

5. Heldere kaders

Het komt vaak voor dat er onderling gedoe ontstaat door gebrek aan duidelijkheid over de kaders. Zoals strategie, doelen, aanpak, werkafspraken of taakverdeling. Ook als er van alles op papier staat, kunnen er in praktijk interpretatieverschillen zijn. Voer dus eens een goed gesprek over wat jullie werkelijk bedoelen met bepaalde termen en afspraken, en ruim misverstanden uit de weg. Ook dat is een investering in het vertrouwen.

Miriam Brouwer, november 2019