Als een team de vaardigheid mist om meningsverschillen op te lossen, blijven dezelfde discussies steeds terugkomen. Of het meningsverschil gaat ondergronds en leidt tot stagnatie, onvrede of geroddel.

Terugkerende discussies

In elk conflict is het goed om het volgende te beseffen:

Alle betrokkenen zijn overtuigd van hun gelijk én van hun eigen goede bedoelingen, maar weten niet veel van de beelden en bedoelingen van de ander. Ze denken echter dat ze die bedoelingen van de ander wél kennen.

Deze tegenstelling ontstaat doordat de betrokkenen door hun eigen bril naar de werkelijkheid kijken, interpretaties doen, emoties ervaren en (onbewuste) eenzijdige conclusies trekken.

Maar dit alles delen ze vaak niet expliciet, omdat ze denken dat hun werkelijkheid logisch is. Hierdoor blijft het conflict in stand.

We creëren onze eigen werkelijkheid.

De werkelijkheden die we als mensen creëren, verschillen nogal onderling. Dat komt omdat onze manier van interpreteren wordt gevormd door ons persoonlijke perspectief: een uniek samenspel van normen en waarden, persoonlijkheidstype, ervaringen, gevoelens, overtuigingen etc. etc.

Omdat dit voor onszelf allemaal logisch is, vergeten we onze beelden toe te lichten of te toetsen. We gaan ervan uit:

Ik zie het goed, én ik bedoel het goed.

Dit is de oorzaak van veel teamproblemen.

Welles/nietes oplossen

Als je als team totaal andere ideeën hebt over jullie situatie of over een bepaald probleem, helpt de volgende aanpak:

1. Alle perspectieven zijn nodig

Spreek allereerst expliciet af als uitgangspunt: iedereen heeft gelijk vanuit zijn eigen perspectief. Alle beelden zijn nodig om het totale beeld te zien en tot een positieve oplossing te komen.

2. Focus op ontdekken i.p.v. gelijk hebben

Ga met elkaar op onderzoek. Onderzoek en deel je eigen ervaringen, beelden, aannames, en emoties. En onderzoek elkaars perspectief en werkelijkheid. Het gaat er niet om de ‘juiste’ werkelijkheid te vinden.

3. Wees nieuwsgierig en stel oordelen uit

Stel open vragen, wees nieuwsgierig en eerlijk. Probeer je oordeel uit te stellen. Laat informatie binnenkomen, reageer niet onmiddellijk. Onderdruk de neiging om vragen te stellen die je eigen werkelijkheid ‘bewijzen’. Onderzoek welke behoefte er achter een mening of oordeel schuil gaat.

4. Bij emotie: begin daarmee

Als de emoties hoog zitten: laat die er allereerst zijn en erken ze. Maak dan de stap naar ontdekken en nieuwsgierigheid naar elkaar.

Miriam Brouwer

maart 2016